WIELKA ŚCISKAWA |
THE GREAT HUG

Wszystko o Ściskawach i wszelkie poradniki|
All about the Hugs and all the guides

Brawo RZESZÓW - Zwycięzcy Ściskawy na WOŚP 2020 image
Znamy Zwycięzców i Zwyciężczynie!

Rzeszowska Ściskawa pokonała pozostałe polskie ściski wynikiem 462, prawidłowo ściśniętych w Sercu osób.

Po dokładnej weryfikacji video, zgodnie z regulaminem, Nagrodę WOŚP przyznajemy Rzeszowowi. Teraz Stolica Podkarpacia wskaże swój szpital, do którego trafi sprzęt medyczny wartości 50 tys. złotych. Gratulujemy!

PS: szczegóły dotyczące regulaminu i listę sprzętów medycznych, jakie można wybrać, znajdziecie w dziale Podręczniki/Handbooks)
Na gorąco, na bieżąco! Aktualne info ze Ściskawy na WOŚP 2020. 
W-kliknij-się >>> nasz Facebook
- - -
Hot, hot, hot! News from Ściskawa/The Great Hug on the WOŚP 2020 Finale.
Click yourself! >>> our Facebook
NEWS Ściskawa FACEBOOK! image

POLSKA

 • sztab #5675 Warszawa
 • sztab #1482 Warszawa
 • sztab #4240 Gostynin
 • sztab #5380 Chojnice
 • sztab #5358 Lublin
 • sztab #4912 Wrocław
 • sztab #5477 Rzeszów
 • sztab #3707 Gryfice
 • sztab #4904 Toruń
 • sztab #3836 Opole

ŚWIAT

 • sztab Harlow, Wielka Brytania
 • sztab Taunton, Wielka Brytania
 • sztab Ciudad de Mexico, Meksyk


Przygotowujcie się już do ścisku w styczniu 2021!

Będzie gorąco :)

Czym jest Wielka Ściskawa?|What is the Great Hug? image
Wielka Ściskawa na WOŚP, to inicjatywa powstała w Toruniu w roku 2000. Wydarzenie polega to na tym, aby jak największa liczba osób ścisnęła się w Sercu o powierzchni 20 metrów kwadratowych (około), namalowanym na ziemi. Ściskawy trwają 30 minut i w Polsce zaczynają się o tej samej godzinie - 15.00. Ściskawy zagraniczne zaczynają się o wybranej przez Lokalny Sztab porze. W Ściskawach mogą brać udział wszyscy chętni do tego ludzie.
Od roku 2020 Ściskawy są oficjalnym wydarzeniem finałów WOŚP i walczą o specjalne NAGRODYDla Ściskaw w Polsce będzie to wart 50 tysięcy złotych sprzęt medyczny, zaś dla zagranicznych Puchar Wielkich Serc.

-------------

The Great Hug on the WOŚP is an initiative created in Torun in 2000. The event's goal is to squeeze as many people as possible into a Heart painted on the ground (area circa 20 sq.m.). The Hugs go on for 30 minutes and, in Poland, they begin at the same time - 3.00 p.m. Foreign Hugs begin at a time chosen by a Local Comitee. Every person can participate in the Great Hugs if they want to. 
From 2020 Hugs will become an official event during the Grand Finals of the WOŚP, competing for special PRIZES. For Polish Hugs this will be 50 thousand worth medical equipment, and for the foreign ones - The Big Hearts' Cup.

28. Finał WOŚP

Jurek Owsiak zaprasza na Wielką Ściskawę | Jurek Owsiak invites to The Great Hug

Ściskaj się z nami 12 stycznia 2020 | Hug with us on the 12th January 2020

Ściskawa to dobra zabawa!

Ściskawa to dobra zabawa!

Wielka Ściskawa polega na ściśnięciu się jak największej liczby osób w namalowanym na ziemi sercu o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Pierwsza Ściskawa podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się w 2000 roku. Od Finału 2020 robimy Ściskawy w całej Polsce i na całym świecie!

Czytaj więcej  
The Great Hug - The Best Fun!

The Great Hug - The Best Fun!

The Great Hug's goal is to squeeze as many people as possible into a 20 square meters Heart. The first Hug took place during the Grand Finale of GOCC in the year 2000. In 2020 the Great Hug will become an official event on GOCC worldwide!

Czytaj więcej  

Jurek Owsiak & WOŚP

Szef WOŚP/The Chief of GOCC

Największy Ściskacz świata! | The greatest hugger in the whole world!

Czytaj więcej  

Jarry

Koordynator PL / Coordinator for Poland

Koordynator Ściskaw odbywających się na terenie Polski. | Coordinator of all Polish Great Hugs

Czytaj więcej  

Jarek Jaworski

Koordynator ŚWIAT / WORLD Coordinator (ENG&PL)

Koordynator Ściskaw odbywających się poza granicami Polski. | Coordinator of all foreign Great Hugs

Czytaj więcej  

Stanisław Kasjan

Twórca matematycznej konstrukcji Serca Ściskawy | Author of the mathematical construction of The Great Hug's Heart

Krzysztof Rybka

Pomysłodawca | The Originator

To on wymyślił Wielką Ściskawę w 1999 roku | He created the The Great Hug in 1999

Czytaj więcej  

Michael Nachu Nachsson

The Master of Masters of Ceremony

Najlepszy Mistrz Ceremonii w kraju. | The best Master of the Ceremony in the country.

Czytaj więcej  

Kompania M3 - twórcy Ściskawy

(zdjęcia archiwalne) | (archive photos)

Kolektyw satyryczno-artystyczny - twórcy Wielkiej Ściskawy, którą podarowali Wielkiej Orkiestrze w 2000 roku. | A satirical-artistic group - creators of the Great Hug, who gave it away to WOŚP in 2000.

Czytaj więcej  

Jarek Jaworski

Koordynator Ściskaw zagranicą | Foreign Hugs' coordinator

e-mail adress: jarek.wielkasciskawa@gmail.com | telephone number: +48 533 724 213

Jarry

Koordynator Ściskaw w Polsce | Polish Hugs' Coordinator

adres e-mail: jarry.wielkasciskawa@gmail.com | numer telefonu: +48 533 724 212

Co trzeba zgłosić?|How to enter the competition? image
Wszystkie Ściskawy są organizowane przez lokalne Sztaby WOŚP.
Zgłoszenie do udziału w konkursie Sztab musi wysłać do 11 stycznia 2020 r. do godziny 12.00 na adresy Koordynatorów: Jarryjarry.wielkasciskawa@gmail.com (Sztaby na terenie Polski) i Jarek Jaworski - jarek.wielkasciskawa@gmail.com (Sztaby poza granicami Polski). Zgłoszenie można pobrać TUTAJ. Podobnie wysyłamy wynik Ściskawy. Formularz można pobrać TUTAJ. Sztaby Zagraniczne nie muszą przesyłać specjalnego formularza a wystarczy informacja o chęci zorganizowania Ściskawy.
Uwaga! Sztaby na terenie Polski są zobowiązane do powołania Komisji Konkursowej. Informację o niej oraz wraz z formatem wiadomości ze zgłoszeniem, znajdziecie w działach Podręcznik i Regulamin. Zgodnie z zapisami Regulaminu, przyjmujemy tylko informacje i protokoły, wysłane przez zarejestrowane Sztaby WOŚP (zarówno polskie, jak i zagraniczne).

----------------

All Hugs are organized by Local Comitees of GOCC. It's them who send application forms to the right coordinators: Jarek Jaworskijarek.wielkasciskawa@gmail.com (foreign Comitees), Jarryjarry.wielkasciskawa@gmail.com (Comitees in Poland). The deadline is the 11th of January 2020, 12 a.m.
There is no official application form for foreign Comitees. Just send an email informing that you will organize a Great Hug to Jarek Jaworski. The results should also be sent to the right Coordinators. For Polish Hugs the form can be downloaded HERE. Foreign Comitees don't have to submit any forms, only send info that you want to organize a Hug.
Attention: The competition regulations and protocols only apply to Comitees in Poland. According to the states of the Regulations, we accept forms only from registered GOCC Comitees (both Polish and foreign).
Podręcznik Organizacji Wielkiej Ściskawy PL (w punktach)

Podręcznik Organizacji Wielkiej Ściskawy PL (w punktach)

W punktach - jak poprawnie zrobić Ściskawę. Do czytania + plik do pobrania

Czytaj więcej  
Handbook for The Great Hug Organization ENG (in points)

Handbook for The Great Hug Organization ENG (in points)

Shortly in points - how to do The Great Hug correctly. To read & file to download.

Czytaj więcej  
Regulamin PL

Regulamin PL

Regulamin organizacji Ściskawy. Tylko akcje zorganizowane wg jego zasad, zostaną uwzględnione w walce o Wielką Nagrodę WOŚP. regulamin obowiązuje tylko w akcjach organizowanych na terenie Polski.

Czytaj więcej  

Obejrzyj i prawidłowo narysuj Serce Ściskawy

Video-Poradnik Rysowania Serca Ściskawy na WOŚP

Serce narysowane niezgodnie z Poradnikiem i Regulaminem, może wyeliminować Was z walki o Nagrodę Ściskawy WOŚP. Obejrzyjcie filmik! Instrukcje: tekstowa oraz rysunkowa - poniżej na tej stronie

Instrukcja rysowania Serca

Jak narysować Serce Wielkiej Ściskawy

Czytaj więcej
Manual of drawing The Heart

How to draw The Great Hug's Heart

Czytaj więcej

Video Poradnik 1 | Video Guide 1

Rozgrzewka | Warm-up

*** Pierwszy z trzech krótkich filmów, które pomogą Ci zrobić poprawnie Ściskawę na 28. Finale WOŚP w 2020 *** The first of three short films, that will help You organize the Great Hug correctly on the 28th Finale of GOCC in 2020 *** MC: Michael Nachu Nachsson, 27. Finał WOŚP, Toruń, 13.01.2019

Video Poradnik 2 | Video Guide 2

START! Wielka Ściskawa rusza | START! The Great Hug begins

**** Drugi z trzech krótkich filmów, które pomogą Ci zrobić poprawnie Wielką Ściskawę na 28. Finale WOŚP w 2020 r. *** The second of three short films that will help You organize the Great Hug correctly on the 28th Finale of the GOCC in 2020 *** MC: Michael Nachu Nachsson, 27. Finał WOŚP, Toruń, 12.01.2019

Video Poradnik 3 | Video Guide 3

Dociskanie Ściskawy | Squeezing The Great Hug

*** Ostatni z trzech krótkich filmów, które pomogą Ci zrobić poprawnie Ściskawę na 28. Finale WOŚP w 2020 *** The last of three short films that will help You organize the Great Hug correctly on the 28th Finale of the GOCC in 2020 *** MC: Michael Nachu Nachsson, 27. Finał WOŚP, Toruń, 13.01.2019

Kto może brać udział? | Who can participate?

Każdy! Ale... | Everybody! But...

Jak zrobić Serce? | How to do?

Instrukcja rysowania Serca Ściskawy | Manual of the project of Great Hug's Heart

Jak liczyć ludzi? | How to count?

Uwaga! To bardzo ważne | Attention! It's very important

Gdzie przesłać wyniki? | Where to submit your score?

Do Koordynatorów | To the Coordinators

Witamy na oficjalnej stronie informacyjnej akcji Wielka Ściskawa na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każdy z was może do nas dołączyć i ściskać się w Wielkiej Ściskawie już na 28. Finale WOŚP. Ta strona zapozna Was z akcją i pomoże w organizacji własnej Ściskawy. Znajdziecie tu informacje dotyczące:

 1. Zasad organizacji Ściskawy i walki o nagrody (Podręczniki | Regulamin)
 2. Filmy instruktażowe
 3. Namiary na Koordynatorów

Welcome to the official informative site of the Great Hug event on the Great Orchestra of Christmas CharityEvery one of you can join us and squeeze in the Great Hug on the 28th Grand Finale of GOCC. This site will introduce you to the agenda and help organize your own Great Hug. Here you will find info about:

 1. The rules of organizing a Great Hug and competing for a prize (Handbooks)
 2. Video guides 
 3. Coordinators' contact info 
UWAGA! | ATTENTION! imageUWAGA! | ATTENTION! image
Robiąc Wielką Ściskawę bądźcie rozważni. Pilnujcie, by nikomu nic się nie stało. Czasami przecież ktoś może źle poczuć się w wielkim ścisku, ktoś będzie chciał wyjść z Serca. Trzeba zachowywać zdrowy rozsądek i myśleć o innych - to wystarczy. Chodzi przecież o dobrą zabawę a nie uszkodzenie siebie lub innych. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa Ściskawy należy do lokalnego Sztabu WOŚP w danym miejscu.While doing The Great Hug be careful. See that no one gets hurt. Sometimes a person can start feeling dizzy and want to get out of the Heart. You need to use common sense and take others into consideration - that'll do. After all, it's about having good fun, not harming yourself or others. We remind you that according to the Regulations, the obligation to ensure the safety of the Great Hug belongs to a Local Comitee of the GOCC in a given place.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING