Czym jest Wielka Ściskawa?|What is the Great Hug? image
Wielka Ściskawa na WOŚP, to inicjatywa powstała w Toruniu w roku 2000. Wydarzenie polega to na tym, aby jak największa liczba osób ścisnęła się w Sercu o powierzchni 20 metrów kwadratowych (około), namalowanym na ziemi. Ściskawy trwają 30 minut i w Polsce zaczynają się o tej samej godzinie - 15.00. Ściskawy zagraniczne zaczynają się o wybranej przez Lokalny Sztab porze. W Ściskawach mogą brać udział wszyscy chętni do tego ludzie.
Od roku 2020 Ściskawy są oficjalnym wydarzeniem finałów WOŚP i walczą o specjalne NAGRODYDla Ściskaw w Polsce będzie to wart 50 tysięcy złotych sprzęt medyczny, zaś dla zagranicznych Puchar Wielkich Serc.

-------------

The Great Hug on the WOŚP is an initiative created in Torun in 2000. The event's goal is to squeeze as many people as possible into a Heart painted on the ground (area circa 20 sq.m.). The Hugs go on for 30 minutes and, in Poland, they begin at the same time - 3.00 p.m. Foreign Hugs begin at a time chosen by a Local Comitee. Every person can participate in the Great Hugs if they want to. 
From 2020 Hugs will become an official event during the Grand Finals of the WOŚP, competing for special PRIZES. For Polish Hugs this will be 50 thousand worth medical equipment, and for the foreign ones - The Big Hearts' Cup.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING