Kto może brać udział? | Who can participate?

Każdy! Ale... | Everybody! But...

Jak zrobić Serce? | How to do?

Instrukcja rysowania Serca Ściskawy | Manual of the project of Great Hug's Heart

Jak liczyć ludzi? | How to count?

Uwaga! To bardzo ważne | Attention! It's very important

Gdzie przesłać wyniki? | Where to submit your score?

Do Koordynatorów | To the Coordinators

I BUILT MY SITE FOR FREE USING