UWAGA! | ATTENTION! imageUWAGA! | ATTENTION! image
Robiąc Wielką Ściskawę bądźcie rozważni. Pilnujcie, by nikomu nic się nie stało. Czasami przecież ktoś może źle poczuć się w wielkim ścisku, ktoś będzie chciał wyjść z Serca. Trzeba zachowywać zdrowy rozsądek i myśleć o innych - to wystarczy. Chodzi przecież o dobrą zabawę a nie uszkodzenie siebie lub innych. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa Ściskawy należy do lokalnego Sztabu WOŚP w danym miejscu.While doing The Great Hug be careful. See that no one gets hurt. Sometimes a person can start feeling dizzy and want to get out of the Heart. You need to use common sense and take others into consideration - that'll do. After all, it's about having good fun, not harming yourself or others. We remind you that according to the Regulations, the obligation to ensure the safety of the Great Hug belongs to a Local Comitee of the GOCC in a given place.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING