Jarek Jaworski
Koordynator ŚWIAT / WORLD Coordinator (ENG&PL)

Koordynator Ściskaw odbywających się poza granicami Polski. | Coordinator of all foreign Great Hugs

Młody licealista 1. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Pasjonat języka angielskiego, przedmiotów ścisłych oraz gitary.   

Koordynuje informacyjnie Wielkie Ściskawy na 28. Finale WOŚP odbywające się poza granicami Polski.

-------------

A young high school student of the High School No.1 in Torun. An English enthusiast, fan of science subjects and the guitar.

He coordinates, in a informational fashion, all foreign Great Hugs during the 28th Final of WOŚP.

Dzwońcie lub piszcie/Call or write: +48 533 724 213 || jarek.wielka.sciskawa@gmail.com

I BUILT MY SITE FOR FREE USING