Jarry
Koordynator PL / Coordinator for Poland

Koordynator Ściskaw odbywających się na terenie Polski. | Coordinator of all Polish Great Hugs

Bloger, dyskutant, społecznik. Z zawodu marketingowiec, kiedyś dziennikarz, a z zamiłowania (i wyuczonego zawodu) - muzealnik.

Koordynuje informacyjnie Wielkie Ściskawy na 28. Finale WOŚP odbywające się na terenie Polski.

----------------

Bloger, debater, social person. Working as a marketer, once a journalist, and from interest (and from his field of studies) - museologist

He coordinates, in an informational fashion, the Great Hugs in Poland during the 28th Final of WOŚP.

Dzwońcie lub piszcie/ Call or write: +48 533 724 212 || jarry.wielka.sciskawa@gmail.com

I BUILT MY SITE FOR FREE USING