Jurek Owsiak & WOŚP
Szef WOŚP/The Chief of GOCC

Największy Ściskacz świata! | The greatest hugger in the whole world!

Czy jest sens przedstawiać Jurka Owsiaka? Przecież każdy człowiek dobrego serca go zna. 

Pierwszy, nieoficjalny Finał WOŚP zorganizował 3 stycznia 1993 wspólnie z Walterem Chełstowskim. W marcu tego roku obaj panowie założyli Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  która gra nam do dziś. 

Jurek otrzymał wiele nagród, a nawet kilka razy był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Ale największa nagrodą jest dla niego wdzięczność. Wdzięczność chorych dzieciaków, ich rodziców, lekarzy pracujących na tysiącach urządzeń zakupionych przez WOŚP. I tak będzie też w 2020 roku.

Tu znajdziesz Jurka Owsiaka w Internecie:

-------------------------

The greatest hugger in the world. He grabs us by our hearts since 1993, when GOCC began.

It's no doubt that every man of good heart should know him

He organized the first, unofficial Final of WOŚP on the 3rd of January 1993 with Walter Chełstowski, In march that year they started the Great Orchestra of Christmas Charitywhich plays its music until this day. 

Jurek has received a lot of rewards and was even nominated for the Nobel Peace Prize a few times. However, the biggest award for him is gratitude. The gratitude from ill children, their parents and doctors working on thousands of medical devices funded by WOŚP. And this is extacly how it will be in 2020.

Here you can find Jurek Owsiak on the Internet:

I BUILT MY SITE FOR FREE USING