Kompania M3 - twórcy Ściskawy


Kompania M3 - twórcy Ściskawy
(zdjęcia archiwalne) | (archive photos)

Kolektyw satyryczno-artystyczny - twórcy Wielkiej Ściskawy, którą podarowali Wielkiej Orkiestrze w 2000 roku. | A satirical-artistic group - creators of the Great Hug, who gave it away to WOŚP in 2000.

Kolektyw satyryczno-artystyczny został stworzony w 1999 roku w Toruniu przez Macieja Wrzesińskiego, Marcina Czyżniewskiego i Michała "Nacha" Naleśniaka. Potem dołączyli do nich Jarosław "Jarry" i Paweł Jaworscy oraz Krzysztof Rybka.

Grupa powstała w Radiu Toruń, utworzonym w latach 90. XX wieku. Ma na koncie kilkaset audycji satyrycznych. Współpracowała też z Arturem Andrusem i radiową Trójką.

Kompania M3 organizowała także liczne happeningi, z których jednym jest Wielka Ściskawa. Grupa występowała na francuskim Festiwalu Teatralnym w Awinionie (sekcja OFF) i napisała oraz współprodukowała pełnometrażową komedię o Krzyżakach "1409 - afera na zamku Bartenstein" (w rolach głownych Jan Machulski, Joanna Brodzik, Borys Szyc, Jan Wieczorkowski i inni; premiera na festiwalu w Gdyni w 2005 roku).

Stworzyła też pierwszy, polski kabaret internetowy Humoria.pl (2000)

Kompania zakończyła działalność w 2003 roku.

--------------------

A satirical-artistic group created in 1999 in Torun. The authors of The Great Hug, who gave it away to WOŚP in the year 2000.

The group was founded in 1999 by Maciej Wrzesiński, Marcin Czyżniewski and Michael "Nachu" Naleśniak. Later, Jarosław "Jarry" Jaworski, Paweł Jaworski and Krzysztof Rybka joined them.

The group emerged in Radio Toruń, which was firned in the 90s. It has a couple hundreds of satirical auditions. Kompania M3 also worked with Artur Andrus and radio Trójka.

Kompania M3 organized many happenings, from which one was the Great Hug. The group performed on the French Theatre Festival in Awinon (section OFF). They also wrote and directored a comedy about Teutonic Knights  "1409 - afera na zamku Bartenstein" (starring Jan Machulski, Joanna Brodzik, Borys Szyc, Jan Wieczorkowski and others; premiere: festival in Gdynia 2005)

The group also created the very first internet cabaret in Poland - Humoria.pl (2000)

Kompania M3 finished their activity in 2003.

Kompania M3 podczas Wielkiej Ściskawy na WOŚP w 2000 roku

I BUILT MY SITE FOR FREE USING