Krzysztof Rybka


Krzysztof Rybka
Pomysłodawca | The Originator

To on wymyślił Wielką Ściskawę w 1999 roku | He created the The Great Hug in 1999

Pomysłodawca Wielkiej Ściskawy. Scenarzysta radiowy i filmowy. Aktor i współtwórca programów radiowych oraz telewizyjnych. Współtwórca grupy satyrycznej Kompania M3. Człowiek wielu talentów, a do tego archeolog.

---------------

The originator of The Great Hug. Radio and film scenarist. Actor and co-creator of radio and television programmes. Co-creator of the satirical group Kompania M3. A man of many talents, and in addition to all this, an archeologist.

(zdjęcie archiwalne: Wielka Ściskawa 2000, Toruń | photo: The Great Hug, 2000, Toruń, Poland)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING