Stanisław Kasjan
Twórca matematycznej konstrukcji Serca Ściskawy | Author of the mathematical construction of The Great Hug's Heart

Matematyk z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniami nad teorią reprezentacji algebr skończenie wymiarowych i problemów z pogranicza algebry, geometrii algebraicznej i teorii modeli. W sferze jego zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia teorii układów dynamicznych. 

Profesor Kasjan jest współtwórcą - wraz z dr Danutą Rozpłoch-Nowakowską - specjalnie dla Ściskawy na WOŚP, matematyczną konstrukcję Serca Ściskawy. Dzięki temu, wszystkie Ściskawy konkurujące o nagrodę WOŚP, będą odbywały się w identycznym Sercu. Wzorzec znajdziecie TUTAJ.

--------------

Mathematician of the Faculty of Mathematics and Informatics of the Nicolaus Copernicus University in Torun. He works on the theory of representation of finite dimensional algebras and problems on the borderline of algebra, algebraic geometry and model theory. In the area of his scientifical interests you can also find problems of the theory of dynamical systems.

Professor Kasjan created, especially for the Great Hug, a mathematical construction of the Great Hug's Heart. Thanks to this, all the Great Hugs competing for the awards from WÓSP can be organized in an identical Heart. The pattern can be found HERE.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING