Gdzie przesłać wyniki? | Where to submit your score?
  • Aby Wasza Sciskawa została zaliczona i uwzględniona w konkursie, musicie w dniu 28. Finału - czyli 12 stycznia 2020 - do godz. 17.00, przesłać informacje o uzyskanym wyniku (czyli ilości osób, które pozostawały w sercu przez 30 sekund - "Decydującą Trzydziestkę"). 
  • Wyniki wysyłają Lokalne Sztaby WOŚP do odpowiednich koordynatorów (polskie Sztaby: do Jarrego, zagraniczne Sztaby: do Jarka Jaworskiego
  • wyniki wysyła się w formie elektronicznej (mail), poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
  • Treść wiadomości z wynikami znajdziecie w dziale Podręcznik
  • Weryfikacja zwycięzców | video: gdy Koordynatorzy zbiorą wszystkie wyniki, do Sztabów, które znajdą się na pierwszych 3 miejscach rywalizacji, wysłana zostanie e-mailowa prośba o nadesłanie nagranego podczas "decydującej Trzydziestki" video. Video należy zostanie wysłać do godziny 18:00.

Dla Ściskaw zagranicznych: wyniki powinny zostać przesłane tylko w wersji elektronicznej.


  • All results of the Hugs should be sent in the day of 28. Finale - 12th January 2020 - to 5 p.m., to the Coordinators 
  • They should be submitted by the Local Comitees of GOCC (WOŚP) to the right coordinators (foreign Hugs: to Jarek Jaworski, Hugs in Poland: to Jarry
  • results have to be sent electronically (by mail), by sending a filled result form

For foreign Hugs: the results should only be sent in a electronical version

I BUILT MY SITE FOR FREE USING