Podręcznik Organizacji Wielkiej Ściskawy PL (w punktach)


DO POBRANIA: ostateczny Podręcznik Organizacji Ściskawy na WOŚP_PDF.pdf


Zrobienie Ściskawy jest proste i daje dużo radości. Robimy je w Toruniu od 1999 roku, więc możecie nam wierzyć. W 2020 roku Ściskawy staną się oficjalnym wydarzeniem WOŚP na całym świecie. 

Największe Ściskawy otrzymają specjalne nagrody – „extra” sprzęt dla Waszego szpitala lub specjalny Puchar (patrz punkt Nagrody). Przez "największe" rozumiemy te, w których ściśnie się największa liczba osób. Żeby Wasza Ściskawa została zaliczona i mogła ubiegać się o nagrodę, trzeba spełnić warunki z naszego Podręcznika

Jeżeli po przeczytaniu nadal będziecie mieć pytania, dzwońcie lub piszcie do koordynatorów Ściskaw:

 • Koordynacja Ściskaw w Polsce: Jarry (tylko język polski): 533 724 212, e-mail: jarry.wielkasciskawa@gmail.com
 • Koordynacja Ściskaw za granicą: Jarek Jaworski (angielski i polski) 533 724 213; e-mail: jarek.wielkasciskawa@gmail.com 

Liczymy, że na świecie ściskać się będą nie tylko Polacy. Namawiamy, żebyście wszędzie zasiali ideę Wielkiego Ściskania.

Cel


Celem Wielkiej Ściskawy jest ściśnięcie się jak największej grupy ludzi w namalowanym na ziemi Sercu o powierzchni (około) 20 metrów kwadratowych. 

Celem całego konkursu jest też nagrodzenie Sztabów za zaangażowanie w przeprowadzenie 28. Finału oraz podzielenie się radością jaką jest możliwość obdarowania sprzętem placówki medycznej.


Nagrody


 • Ściskawy w Polsce: w Polsce zwycięzcy konkursu otrzymają sprzęt medyczny wartości 50 tysięcy złotych dla swojego szpitala, wybrany z załącznika nr 1 w Regulaminie.
 • Ściskawy za granicą: w innych krajach nagrodą będzie Puchar Wielkich Serc WOŚP


Zgłaszanie i wysyłanie wyników


1. Zgłaszanie

 • Aby zgłosić organizowanie Ściskawy należy przesłać do odpowiedniego Koordynatora, formularz zgłoszeniowy.
 • Formularz trzeba wysłać przed godziną 12:00, 11 stycznia 2020 r.

2. Wysyłka wyników

 • Aby Wasza Ściskawa została zaliczona i uwzględniona w konkursie, musicie w dniu 28. Finału - czyli 12 stycznia 2020 - do godz. 17.00, przesłać informacje o uzyskanym wyniku (czyli ilości osób, które ściskały się w konkursie). Dla Sztabów zagranicznych trzeba przesłać wstępną informację do godziny 20.00 czasu polskiego.
 • Wyniki wysyłajcie na adresy: jarry.wielkasciskawa@gmail.com (Sztaby na terenie Polski) i jarek.wielkasciskawa@gmail.com (Sztaby poza granicami Polski).
 • Treść, która powinna być zawarta w wiadomości z wynikami znajdziecie w dziale Regulamin.
 • Video-weryfikacja zwycięzców: gdy Koordynatorzy zbiorą wszystkie wyniki, do Sztabów, które znajdą się na pierwszych 3 miejscach rywalizacji, wyślą e-mailową prośbę o nadesłanie video weryfikującego. Dla Sztabów zagranicznych prośba zostanie wysłana jedynie do tego z najlepszym wynikiem
 • Video ma pokazywać stan Ściskawy w trakcie "Decydującej Trzydziestki". Powinno być na nim pokazane obejście dookoła całego Serca Ściskawy podczas "Decydującej Trzydziestki". Mail z prośbą zostanie wysłany do godziny 18:00 (do 21 dla Sztabów Zagranicznych).
 • Sztaby są zobowiązane do wysłania nagrania video do godziny 19:00 (dla Sztabów Zagranicznych do 22.00), zgodnie z instrukcją umieszczoną w e-mailu od Koordynatorów.
 • Video posłuży do ostatecznej weryfikacji, czy dana Ściskawa zakończyła się zgodnie z Regulaminem.
 • Do Koordynatorów należy też wysłać protokół Komisji Konkursowej, dokumentujący osiągnięty wynik (patrz: Regulamin) *Dotyczy jedynie Ściskaw na terenie PolskiJak poprawnie zrobić ŚCISKAWĘ. 
Poradnik w 4 krokach


Poradnik techniczny


1. Kto może się ściskać? 

 • KAŻDY MOŻE! 
 • Do Serca nie można wprowadzać zwierząt ani wózków dziecięcych

2. Kto może uczestnikiem konkursu?

 •  Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie oficjalnie zarejestrowane Sztaby WOŚP

3. Ściskanie “piętrowe” 

 • Można je stosować, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. “Piętrowość” polega na tym, że osoba dorosła trzyma dziecko (w wieku do 10 lat) na ramionach. 

4. Serce Ściskawy

 • Serce malujemy białą farbą na gruncie, na płaskiej powierzchni. 
 • Dokładne wymiary Serca znajdziecie na tej stronie w instrukcji przygotowanej specjalnie dla WOŚP, przez prodziekana Wydziału Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr. hab. Stanisława Kasjana i dr . Instrukcję znajdziecie TUTAJ
 • Typ farby jest dowolny. 
 • Uwaga! Jeżeli chcecie żeby Wasza Ściskawa walczyła o Nagrodę WOŚP, musicie trzymać się dokładnie wymiarów z instrukcji.


Czas Ściskawy


 1. Ściskawa trwa 30 minut. Przez ten czas ludzie mogą wchodzić do Serca
 2. Start oraz koniec ogłasza Mistrz Ceremonii (patrz punkt 3). 
 3. Ściskawy w całej Polsce, i polskiej strefie czasowej, zaczynają się o tej samej godzinie - 15:00
 4. Ściskawy organizowane w innych strefach czasowych możecie rozpoczynać o dogodnej dla Was porze. Musicie jednak zachować 30-minutowy czas Ściskawy.
 5. Po ogłoszeniu zakończenia Ściskawy następuje "Decydująca Trzydziestka" (patrz punkt 4).


 Ekipa Ściskawy


Aby dobrze zrobić Ściskawę, potrzebujecie ekipy organizacyjnej, która będzie koordynować akcję. Mogą to być wolontariuszki i wolontariusze z Waszego Sztabu WOŚP, ale także inne, wybrane przez Was osoby.

1. Mistrz Ceremonii

 • Prowadząca lub Prowadzący (mogą być także oboje, czyli dwie osoby). To kluczowe osoby dla sukcesu akcji. Od ich prowadzenia Ściskawy zazwyczaj zależy to, ile osób będzie chciało wejść do Serca. O wyniku decydują najczęściej niezdecydowani, którzy przyszli „przypadkowo”. Warto o tym pamiętać (na stronie znajdują się filmiki poglądowe z MC z Torunia – Michaelem Nachu Nachssonem, który mistrzowsko prowadzi Ściskawy od 2000 roku) 
 • to MC ogłasza wynik Ściskawy po zakończeniu „Decydującej Trzydziestki”
 • MC pomaga Strażnikowi „od wychodzących” osób, informując go o osobach, które opuściły Serce

2. Strażnicy/Strażniczki Wrót 

 1. 3 osoby
 2. 2 Strażników stoi na „wejściu” i liczy wchodzących
 3. Trzeci Strażnik krąży dookoła Serca i liczy wychodzących
 4. Uwaga techniczna: radzimy aby wziąć ze sobą notatnik do liczenia ludzi zamiast telefonu
 5. Uwaga techniczna: warto mieć przygotowanych rezerwowych Strażników/Strażniczki

3. Kontakt z mediami

 • rekomendujemy zawiadomienie mediów lokalnych o miejscu i terminie Waszej Ściskawy. Pomoc mediów w nagłaśnianiu Ściskawy jest bardzo ważna i pomaga osiągać lepsze wyniki.
 • Namawiamy też do fotografowania i filmowania Waszej Ściskawy, a potem do dzielenia się tym materiałem w social-media. Nasz Facebook także jest do Waszej dyspozycji www.facebook.com/sciskawa         


Liczenie ściśniętych


Liczenie trwa przez cały czas formowania Ścisku, czyli przez 30 minut. Strażnicy/czki Wrót przez ten czas, na bieżąco, liczą wchodzących oraz wychodzących. 

Podsumowanie ostatecznej liczby ściśniętych czyli “Decydująca Trzydziestka”! 

 • Kiedy minie 30 minut, MC zamyka Serce
 • Po zamknięciu nikt nie może wyjść, ani wejść, jeżeli chcecie, by Ściskawa została zaliczona 
 • „Trzydziestka” to 30 sekund, w czasie których trzeba utrzymać jednolity ścisk
 • W tym czasie Sztab musi dokonać rejestracji video stanu Serca obchodząc je dookoła (film zostanie potem przesłany do Koordynatorów w celu weryfikacji, patrz: Zgłaszanie i wysyłanie wyników)
 • Równocześnie Strażnicy Wrót i MC obliczają ostateczną liczbę „ściśniętych”. Trzeci Strażnik ("od wychodzących") podaje liczbę osób, które wyszły z Serca podczas trwania Ściskawy. Pozostali Strażnicy Wrót podają liczbę osób, które weszły do Serca. Po odjęciu wychodzących od wchodzących otrzymujemy ostateczny wynik.
 • Master of Ceremony ogłasza wynik oraz zakończenie konkursu po upływie 30 sekund
 • Wynik należy zgłosić lokalnej Komisji Konkursowej powołanej przez lokalny Sztab WOŚP
 • Komisja wysyła wynik do Koordynatorów

Bardziej szczegółowe zapisy regulujące warunki Ściskawy znajdziecie w REGULAMINIE.


No to do roboty! :)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING