Kto może brać udział? | Who can participate?

KAŻDY MOŻE! 

PS: Niestety, zwierzęta nie będą mogły się ściskać, bo to dla nas i dla nich duże zagrożenie. Również wózki dziecięce zostawiamy na zewnątrz Serca Ściskawy, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy.

Więcej w Podręczniku

----------------------------------

EVERYBODY! 

PS: Unfortunately, animals won't be able to squeeze, as it is a major threat to them. Also, we leave all the buggies outside of the Heart, so no one harms themselves.

More in the HandbookI BUILT MY SITE FOR FREE USING